June 8, 2023
DayDateTimeOpponentLocation
TuesdayOctober 26thJV Girls @ 4:00       JV Boys @ 5:00 V Girls @ 6:00        V Boys @ 7:00HarpethHarpeth
ThursdayOctober 28thNo Girls JV              Jv Boys @ 5:00 V Girls @ 6:00        V Boys @ 7:00McEwenCharlotte
MondayNovember 1stJV Girls @ 4:00      JV Boys @ 5:00 V Girls @ 6:00        V Boys @ 7:00DicksonDickson
Tuesday  November 2ndJV Girls @ 4:00        No Boys JV V Girls @ 5:00         V Boys @ 6:00WaverlyCharlotte
ThursdayNovember 4thJV Girls @ 4:00      JV Boys @ 5:00 V Girls @ 6:00         V Boys @ 7:00William JamesCharlotte
TuesdayNovember 9thJV Girls @ 4:00      JV Boys @ 5:00 V Girls @ 6:00         V Boys @ 7:00East HickmanEast Hickman
ThursdayNovember 11thJV Girls @ 4:00      JV Boys @ 5:00 V Girls @ 6:00         V Boys @ 7:00HickmanCharlotte
MondayNovember 15thJV Girls @ 4:00      JV Boys @ 5:00 V Girls @ 6:00         V Boys @ 7:00DicksonCharlotte
TuesdayNovember 16thNo Girls JV              Jv Boys @ 5:00 V Girls @ 6:00         V Boys @ 7:00WaverlyWaverly High School
ThursdayNovember 18thJV Girls @ 5:00         No Boys JV V Girls @ 6:00          V Boys @ 7:00McEwenMcEwen
MondayNovember 22ndJV Girls @ 4:00       JV Boys @ 5:00 V Girls @ 6:00          V Boys @ 7:00East HickmanCharlotte
MondayNovember 29thJV Girls @ 4:00       JV Boys @ 5:00 V Girls @ 6:00          V Boys @ 7:00HickmanHickman
TuesdayNovember 30thJV Girls @ 4:00       JV Boys @ 5:00 V Girls @ 6:00          V Boys @ 7:00CheathamCharlotte
ThursdayDecember 2ndNo Girls JV               No Boys Jv Girls V @ 6:00         Boys V @ 7:00William JamesWilliam James
MondayDecember 6th JV Girls @ 4:00        JV Boys @ 5:00 V Girls @ 6:00           V Boys @ 7:00BurnsBurns
TuesdayDecember 7thJV Girls @ 4:00        JV Boys @ 5:00 V Girls @ 6:00           V Boys @ 7:00HarpethCharlotte
ThursdayDecember 9thJV Girls @ 4:00        JV Boys @ 5:00 V Girls @ 6:00           V Boys @ 7:00CheathamCheatham
 December 11th, 13th, 14,  16th DISTRICT TOURNAMENTCharlotte
MondayJanuary 10thJV Girls @ 4:00         JV Boys @ 5:00 V Girls @ 6:00            V Boys @ 7:00BurnsCharlotte
   AREA TOURNAMENT 
   SECTIONAL TOURNAMENT 
   STATE TOURNAMENT 

Leave a Reply

Your email address will not be published.